ĐÀO TẠO - HUẤN LUYỆN

Theo nghị định số 44/2016/NĐ-CP và nghị định số140/2018/NĐ-CP

HUẤN LUYỆN AN TOÀN ĐIỆN THEO THÔNG TƯ 05/2021/TT-BCT
HUẤN LUYỆN AN TOÀN ĐIỆN THEO THÔNG TƯ 05/2021/TT-BCT
 • Đăng bởi Admin
 • Ngày đăng 23/09/2022

HUẤN LUYỆN AN TOÀN ĐIỆN THEO THÔNG TƯ 05/2021/TT-BCT

Xem thêm
HUẤN LUYỆN AN TOÀN HÓA CHẤT NGHỊ ĐỊNH 113/2017/NĐ-CP
HUẤN LUYỆN AN TOÀN HÓA CHẤT NGHỊ ĐỊNH 113/2017/NĐ-CP
 • Đăng bởi Admin
 • Ngày đăng 23/09/2022

HUẤN LUYỆN AN TOÀN HÓA CHẤT NGHỊ ĐỊNH 113/2017/NĐ-CP

Xem thêm
An toàn vệ sinh lao động – Nhóm 6
An toàn vệ sinh lao động – Nhóm 6
 • Đăng bởi Admin
 • Ngày đăng 19/09/2022

An toàn cho vệ sinh viên - Nhóm 6 - Nghị định 44/2016/NĐ-CP) Huấn luyện lần đầu: 4 giờ Huấn luyện định kỳ: 4 giờ Tần suất: 1 năm/ lần An toàn vệ sinh viên cần tham gia huấn luyện ATVSLĐ theo nhóm 3 hoặc 4 và còn được tham gia khóa huấn luyện riêng theo khung quy định cho Nhóm 6 tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP

Xem thêm
An toàn vệ sinh lao động – Nhóm 5
An toàn vệ sinh lao động – Nhóm 5
 • Đăng bởi Admin
 • Ngày đăng 19/09/2022

An toàn vệ sinh lao động Cho Nhóm 4 - 44/2016/NĐ-CP Huấn luyện lần đầu: 56 giờ Huấn luyện định kỳ: 56 giờ Tần suất: 2 năm/ lần Khóa học huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 4 là khóa dành cho những người lao động không thuộc các nhóm còn lại được quy định rõ ràng theo quy định tại nghị định 44/ 2016 NĐ-CP ngày 15/05/2016.

Xem thêm
An toàn vệ sinh lao động – Nhóm 4
An toàn vệ sinh lao động – Nhóm 4
 • Đăng bởi Admin
 • Ngày đăng 19/09/2022

An toàn vệ sinh lao động Cho Nhóm 4 - 44/2016/NĐ-CP Huấn luyện lần đầu: 16 giờ Huấn luyện định kỳ: 8 giờ Tần suất: 1 năm/ lần Khóa học huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 4 là khóa dành cho những người lao động không thuộc các nhóm còn lại được quy định rõ ràng theo quy định tại nghị định 44/ 2016 NĐ-CP ngày 15/05/2016.

Xem thêm
An toàn vệ sinh lao động – Nhóm 3
An toàn vệ sinh lao động – Nhóm 3
 • Đăng bởi Admin
 • Ngày đăng 19/09/2022

An toàn chung nhóm 3 - 44/2016/NĐ-CP Huấn luyện lần đầu: 24 giờ Huấn luyện định kỳ: 24 giờ Tần suất: 2 năm/ lần Theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ, nhóm 3 là đối tượng công nhân viên làm công việc có cần đảm bảo yêu cầu nghiêm ngặt. Chính vì thế, huấn luyện an toàn là điều quan trọng mà doanh nghiệp cần phải thực hiện.

Xem thêm
An toàn vệ sinh lao động – Nhóm 2
An toàn vệ sinh lao động – Nhóm 2
 • Đăng bởi Admin
 • Ngày đăng 19/09/2022

An toàn cho người làm an toàn lao động Huấn luyện lần đầu: 8 giờ Huấn luyện định kỳ: 4 giờ Tần suất: 2 năm/ lần BHL GROUP cung cấp khóa huấn luyện an toàn được thiết kế dành riêng cho cấp quản lý của những công việc đòi hỏi yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động, được thiết kế theo quy định tại nghị định 44/ 2016 NĐ-CP ngày 15/05/2016.

Xem thêm
An toàn vệ sinh lao động – Nhóm 1
An toàn vệ sinh lao động – Nhóm 1
 • Đăng bởi Admin
 • Ngày đăng 19/09/2022

An toàn cho người làm công tác quản lý Huấn luyện lần đầu: 16 giờ Huấn luyện định kỳ: 8 giờ Tần suất: 2 năm/ lần Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho nhóm 1. Theo đó đây là phân loại các cấp quản lý trong những đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, … cũng cần được huấn luyện an toàn vệ sinh lao động bài bản.

Xem thêm