Đất Xanh định tăng vốn công ty con lên gấp ba công ty mẹ

Đất Xanh dự kiến dùng 8.000 tỷ đồng mua thêm 800 triệu cổ phiếu Hà An, công ty con lớn nhất, để nâng vốn điều lệ lên gần 17.000 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (DXG) vừa thông qua kế hoạch sử dụng vốn từ đợt huy động 300 triệu USD trái phiếu quốc tế.

Theo đó, công ty này dự kiến dùng tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu để mua 800 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An. Giá mua dự kiến là 10.000 đồng mỗi cổ phiếu, có thể điều chỉnh theo thỏa thuận với Hà An, cùng toàn bộ chi phí liên quan. Thời gian thực hiện trong năm nay, sau khi Đất Xanh nhận được tiền từ đợt phát hành trái phiếu.

Hà An là công ty con lớn nhất của Đất Xanh, với tỷ lệ sở hữu 99,99%, phụ trách mảng phát triển bất động sản.

Quy mô đầu tư vào công ty này tăng liên tục những năm gần đây. Cuối năm 2018, vốn của Hà An chưa tới 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến cuối quý II, Đất Xanh đã đầu tư gần 9.000 tỷ vào Hà An, chiếm hơn 60% tổng tài sản công ty mẹ. Nếu hoàn tất đợt tăng vốn mới, quy mô của Hà An có thể đạt gần 17.000 tỷ đồng, gấp gần ba lần vốn điều lệ của Đất Xanh.

 

Trước đó, tại phiên họp thường niên năm nay, các cổ đông của Đất Xanh đã thông qua phương án phát hành 300 triệu USD trái phiếu quốc tế. Đây là loại trái phiếu có thể chọn chuyển đổi hoặc không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài và có kỳ hạn 60 tháng.

Người sở hữu trái phiếu này có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông trong vòng 60 tháng kể từ khi hoàn thành đợt phát hành. Giá chuyển đổi sẽ do DXG quyết định phụ thuộc vào điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành và thỏa thuận với nhà đầu tư.

Kết thúc quý II, doanh thu thuần và lãi ròng của Đất Xanh giảm quá nửa so với cùng kỳ do chưa đủ điều kiện ghi nhận một số dự án. Trong bốn mảng kinh doanh chính, chỉ có dịch vụ quản lý, cho thuê bất động sản đầu tư ghi nhận tăng trưởng. Tuy nhiên, đây lại là mảng chiếm tỷ trọng doanh thu thấp nhất. Trong khi đó, mảng kinh doanh chính là bán căn hộ và đất nền giảm hơn 70%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần hợp nhất của công ty này đạt hơn 3.300 tỷ đồng, giảm gần 50% cùng kỳ. Lãi ròng cũng giảm tương ứng, còn hơn 670 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận cho cổ đông công ty mẹ ghi nhận hơn 400 tỷ đồng, giảm hơn 51%.

<